Gwybodaeth leol

llanbedr_viewY dudalen ddefnyddiol

Llawer o wybodaeth leol ddefnyddiol iawn.

Rhagor o wybodaeth ddefnyddiol

Cyfeirnod grif Arolwg Ordnans  SJ145595 Prif ardal   Sir Ddinbych Sir Seremonïol   Clwyd Tref post   Rhuthun Ardal cod post    LL15 Cod deialu    01824 Yr Heddlu  Rhifau ffôn ac eithrio argyfwng 101 neu 0300 330 0101 Tân   Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru    01745 535 250 Ambiwlans   Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru   Gorllewin Clwyd, Aelod Cynulliad – Darren Millar, 55 Stryd y Farchnad, Abergele LL22 7AF Senedd yr Undeb Ewropeaidd  Aelodau Seneddol Ewropeaidd  Dr Kay Swinburne, Derek Vaughan, Jill Evans, John Bufton Senedd y Deyrnas Unedig   Gorllewin Clwyd, Aelod Seneddol – David Jones, Tŷ’r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA Cynghorydd Sir   Huw Williams, Rhesgoed, Llanbedr Dyffryn Clwyd