Busnesau lleol

Busnesau yn Llanbedr Dyffryn Clwyd

Llefydd i aros

Rhesgoed Isa Cottage yn lety gwely a brecwast bach, unigryw, dan ofal y teulu yn harddwch Bryniau Clwyd. Bathafarn Hall, Llanbedr Dyffryn Clwyd. Mae’r safle carfanau teuluol hwn, wedi ei gofrestru â’r Clwb Carafanau, mewn llecyn heddychlon â golygfeydd rhagorol o fryniau Clwyd a Dyffryn Clwyd. Minffordd Campsite Mae’r gwersyll hwn yng nghysgod Dyffryn Clwyd, â golygfeydd bendigedig i bob cyfeiriad. mae tafarn y Griffin yn dafarn ar gyfer pob tymor, mewn lleoliad delfrydol yng nghalon harddwch Dyffryn Clwyd, sy’n baradwys i gerddwyr a beicwyr. Mae Huw, Ffion a’u tim yn gweithio’n galed i ddarparu bwyd a diod blasus mewn awyrgylch cartrefol a chroesawgar sy’n gwneud y dafarn yn ganolbwynt pentref bywiog. Mae Bwlch Cottage yn lety gwyliau gyda dau loft dwbwl, â lle i hyd at 8 aros, wedi ei amgylchynu a tir fferm a golygfeydd anhygoel o Ddyffryn Clwyd.

Gweithgareddau

Vale Country Club, Ffordd yr Wyddgrug, Rhuthun, sy’n cynnig defnydd llawn o’r cyfleusteru ffitrwydd, iechyd, harddwch a hamdden i chi. Naws y clwb yw awyrgylch tawel ac ymlaciol. Clwb Karate Llanbedr –  Sesiynau bob nos Fercher yn Neuadd y Pentref. Plant a phobl ifanc 6-7pm, Oedolion 7-8pm Croeso i bawb o bob lefel gallu. Zumba  yn Llanbedr    Nos Iau, 7 – 9pm gydag Adriana  Adriana Whitley on Facebook Yoga For You … teimlo’n dda yw’r norm. Cysylltwch â Laura Bell Dawnswyr Albanaidd e-bost: mayerc@msn.com

Busnesau Eraill

Waen Agricultural Services, Y Waen, Llanbedr 01824 705571  Gwerthiant, trwsio a darnau i beiriannau amaethyddol. Ultimate Tinting, Garej y Griffin, Llanbedr. Tywyllu ffenestri cerbydau, y cartref ac adeiladau masnachol. Talentog Talentog cwmni cymunedol sy’n cynnal prosiectau mewn ardaloedd gwledig lleol i hybu twristiaeth a chyflogaeth ieuenctid.