Gwybodaeth am Lanbedr

Llanbedr DC from the Ruthin Road

Gwybodaeth am Lanbedr

Saif Llanbedr Dyffryn Clwyd mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol wrth droed Bryniau Clwyd yng ngogledd Cymru. Mae pentref Llanbedr yn gymuned fywiog a ffyniannus. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys Eglwys Sant Pedr, tafarn y Griffin (sydd nawr ar gau ond gobeithiwn fydd yn ail agor yn fuan), ysgol gynradd a Neuadd Bentref brysur iawn. Mae gwasanaeth bws rheolaidd i Rhuthun a’r Wyddgrug. Os rydych yn edrych am rhywle i aros yn Llanbedr D.C. ewch i’r dudalen cysylltiadau busnes.

Mae uwchdiroedd rhostir Bryniau Clwyd yn cynnwys grug, llus, eithin a rhedyn ac yn gynefin pwysig iawn i fywyd gwyllt, yn cynnwys grugieir duon prin, grugieir coch, bod tinwyn, mwyeilch y mynydd, creciau’r eithin a thinwynion. Mae cyfres eithriadol o gaerau Oes yr Haearn ar ben y bryniau. Mae cyfuniad o dreftadaeth naturiol a hanesyddol Bryniau Clwyd yn creu tirlun gwirioneddol unigryw, sy’n cael ei werthfawrogi am ei harddwch, ei fywyd gwyllt a’i archeoleg.

Darllenwch am safle cyn Eglwys San Pedr yma.