Cartref

Yn y wefan hon fe gewch chi fanylion am eich cynghorwyr cymuned lleol a sut i gysylltu â nhw, gwybodaeth am gyfarfodydd y cyngor a gwybodaeth gyffredinol am bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd.

Darllenwch y newyddion diweddaraf a dilynwch ni ar Twitter @LlanbedrDC, neu ymunwch â ni ar Facebook @CyngorCymunedLlanbedrDCCommunitycouncil
Hefyd ceir dolennau i wefannau eraill sy’n gysylltiedig â Llanbedr a’r cyffiniau, ac mae ein tudalen Newyddion yn cynnwys manylion am ddigwyddiadau lleol yn ogystal â gwybodaeth gan y Cyngor Cymuned.